Försäljningsvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR...

Nykvarns SK, organisationsnummer 815600-0682 driver klubbshopen, www.klubbshopen.nu


Utförliga kontaktuppgifter och övrig information framgår på Webbplatsen.

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument (kunden) gör en beställning via Webbplatsen.


1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via Webbplatsen mellan dig och klubbshopen (säljaren).


1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. Säljaren accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en  beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).


1.4 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.


1.5 Webbplatsen ägs av Klubbshopen. Innehållet på webbplatsen ägs av Klubbshopen eller dess samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Klubbshopen.


2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1 För att kunna göra ett köp via webbplatsen måste kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.


2.2 Ett avtal om köp ingås först när Klubbshopen bekräftat kundens beställning och kunden mottagit orderbekräftelse från Klubbshopen per e-post. Säljaren uppmanar kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med säljaren. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats. Om beställningen återkallas så kommer eventuella betalningar som kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas.


3. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

3.1 Vid beställning via webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är alltid inklusive gällande mervärdeskatt. Säljaren är en ideell förening och är därför inte momsredovisningsskyldig.


3.2 Kunden kan betala på sätt som anges på webbplatsen. Läs mer om betalsätt och rabatter på webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av kunden redan i samband med beställningen.


4. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor,

t ex rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av säljaren i samband med kampanjen. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


5. UTLÄMNING OCH TRANSPORT

5.1 Varor som finns i lager hämtas i Klubbshopen, Nykvarns IP, Trädgårdsvägen 21, NYKVARN under ordinarie öppettider. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen av beställningsvaror till Klubbshopen senast 14 arbetsdagar räknat från det att Klubbshopen skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. När beställningsvarorna kommit hem meddelar Klubbshopen köparen via e-post.


5.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar säljaren dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.


6. ÅNGERRÄTT

6.1 Vid köp av varor på webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).


6.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

a) varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel, t ex initialer,

b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder, in-ear hörlurar, kosmetiska och hygieniska produkter så som smink och hårvård, löshår, hårtorkar, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor, fotbad och liknande produkter),

c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis livsmedel eller läkemedel),

d) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling,

e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).


6.3 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via webbplatsen ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Klubbshopen. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t ex ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet.


6.4 Vid utövande av ångerrätten betalar kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Klubbshopen. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.


6.5 När kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som kunden betalat för varan tillbaka till kunden.


6.6 Säljaren betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Säljaren får dock vänta med återbetalningen tills säljaren tagit emot varan eller kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning


7. FORCE MAJEURE

Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar säljaren kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


8. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att säljaren har informerat kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.


9. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

10.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd, efter diskussion, mellan säljaren och kunden. Vid eventuell tvist följer säljaren beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.


10.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.